KVALITETSSIKRING/KVALITETSSTYRING
RISIKOSTYRING/INTERN KONTROLL

Klikk for stort bildeDNVOPUS Lofoten bidrar med erfaringsutveksling, veiledning og kurs innen kvalitetsutvikling og intern kontroll. Tjenester som tilbys er hjelp til å utvikle og implementere system for kvalitetsstyring og HMS, interne revisjoner og risikostyring. OPUS har også veiledererfaring på bruk av dataverktøyet «EK»

OPUS-Lofoten har vært ISO-sertifisert etter NS ES ISO 9001 helt fra år 2003.

OPUS har medarbeidere med erfaring fra utvikling og drift av kvalitetssystem innen "ISO-familien», og som har internasjonal sertifiseringer som kvalitetsleder, kvalitetsrevisor, revisjonsleder og Risk Manager.

OPUS-Lofoten er medlem av Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring.

 
Klikk for stort bilde

Thor Høydahl
Kvalitetsrådgiver ved OPUS Lofoten. Kvalitetsleder ved Vest-Lofoten videregåendeskole/Lofoten maritime fagskole.

Sertifisert kvalitetsleder, sertifisert Risk manager, og sertifisert revisjonsleder.

Hovedansvarlig for kurs og veiledning innen KS og HMS.

 

 

 

 

Trinn I Kort innføring av HMS- og KS- systemer:         2X4 timer.   Kurspris 2500

Målgruppen for dette kurset er ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i privat og offentlig virksomhet.

OPUS Lofoten har, i samarbeid med kvalitetsleder i Nordland fylkeskommune, utviklet følgende kurs:

-       I  Generell innføring i SFKS- system for kvalitetsstyring i Nordland fylkeskommune:  2X 4 timer

-       II Innføringskurs i SFKS for videregående systembrukere/KS-grupper:  2X 4 timer

-       III  Interne revisjoner for medrevisorer:  2x4 timer

-       iV  Risikostyring:  4 timer.

Disse kursene kan OPUS gjennomføre ved den enkelte virksomhet.

Målgruppen for kurs I er «alle ansatte». Det forutsettes at virksomheten har lagt til rette for innføring av  SFKS - helt eller delvis -  før kursstart. Ved dette kurset er det ønskelig at lokal kvalitetsleder bistår kursholder i den hensikt at lokal kursholder senere kjører kurset for nye medarbeidere ved egen virksomhet. Skal en lykkes med reell implementering av SFKS, er det en stor fordel om alle ansatte får ta dette kurset.

Målgruppen for de øvrige kursene er ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som har oppgaver, ansvar og myndighet innen kvalitetsutvikling og internkontroll/HMS.

Publisert av Marit Martinsen. Sist endret 01.02.2016