Ansattoversikt


Opus Lofoten

Ansatte i avdelingen Opus Lofoten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 75 65 48 41
Avdelingsleder 75 65 48 38
Lektor 75 65 45 35
Lærling 75 65 48 12 975 93 343
Assistent 75 65 48 81
Assistent 75 65 48 82
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 45 37
Konsulent 75 65 48 20
Saksbehandler 75 65 48 14 901 58 549
Konsulent kvalitetssikring 75 65 47 88 909 93 018
Thor  Høydahl
Adjunkt 75 65 45 45
Teamleder Norskopplæringen, OPUS Lofoten 75 65 48 81 977 04 189
Reisestilling
Konsulent 75 65 48 13
Reisestilling
Saksbehandler 75 65 48 31
Rådgiver 75 65 48 42 917 63 557
Fagarbeider 75 65 48 49 959 69 901
Konsulent 75 65 48 21
Adjunkt 75 65 48 47 958 14 554
Reisestilling
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 55
Konsulent 75 65 48 23