Velkommen til Opus Lofoten

OPUS Lofoten er skolens fag- og utdanningsaktør mot lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv og voksne utdanningssøkende på videregående og fagskolenivå. Avdelingen er et viktig redskap for at Nordland fylkeskommune skal kunne oppfylle sin uttrykte skolepolitiske mål for regional utvikling.

 

Avdelingen er organisert i team:

Team Fribord: Ansvar for maritime- og sikkerhetskurs.

Team Gnisten: Norskopplæring for flyktninger og innvandrere, sommerskole

Team Ny kurs: Voksenopplæring, kursaktivitet, praksisanlegg

Team Baugen: Utredning-, prosjekt- og akkvisisjonssarbeid i avdelingen.