Voksenopplæring

Hvis du er voksen og ønsker utdannelse, har vi kanskje muligheten for nettopp deg.

OPUS-Lofoten har gjennom en årrekke opparbeidet seg stor kompetanse innen voksenopplæring. Vi har kjørt eksamensforberedende kurs både lokalt i Lofoten, men også andre steder i Nordland. Tidligere ble denne opplæringen bare drevet på dag eller kveldstid men i de siste årene har vi også begynt med nettstøttet opplæring noe som har gitt mange nye muligheter, både det at det er blitt flere studietilbud men også at det er blitt mer fleksibelt for deg som deltaker.