Dekksoffiser klasse 5 (D5) (tidligere Kystskipper)

Klikk for stort bilde

Vi Vest-Lofoten vgs./OPUS-Lofoten tilbyr eksamensforberedende undervisning for privatisteksamen til dekksoffiser klasse 5

Undervisningen gjennomføres i henhold til kompetansemålene etter STCW – 78 med senere endringer, tabell A-II/3, som omhandler minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser og for skipsfører på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 i fart nær kystlandet.

 

Emneplanen er delt opp i følgende funksjoner:

Funksjon 1 – Navigasjon på det operative nivået.

Funksjon 2 – Lasting, lossing og stuing på det operative nivået.

Funksjon 3 – Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået.

 

Oppstart, under forutsetning nok søkere, hver høst.

Kurset gjennomføres på dagtid.

Pris for kurset er kr. 25.000,-      Påmelding

 

Eksamen

Eksamen er en offentlig privatisteksamen og gjennomføres ved en videregående skole. Oppmelding kan gjøres to ganger i året, 1. februar og 15. september.

Navigering

Skriftlig 5 timer

 

Sjøveisregler og brovakthold

Skriftlig/muntlig/praktisk

 

Navigasjonshjelpemiddel og utstyr

Skriftlig/muntlig/praktisk

 

Lasting, lossing og stuing på det operative nivå

Skriftlig 1 time

Kan arrangeres samtidig

Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivå

Skriftlig 4 timer

 

For utstedelse av sertifikat MÅ minimum karakter tre være oppnådd

Pris for eksamen etter gjeldende satser og kommer i tillegg til kursprisen.

 

Krav om sikkerhetskurs

I henhold til kvalifikasjonskravene for dekksoffiser klasse 5 må du i tillegg til bestått vitnemål ha

Minimum gyldig ROC

Gyldig medisinsk behandling

Gyldig grunnleggende sikkerhetsopplæring

Gyldig videregående sikkerhetsopplæring

Godkjent BRM

Godkjent ECDIS (manglende ECDIS fører til begrensning i sertifikatet)

Disse kursene kan du få gjennomført her hos oss Lofoten Maritime Sikkerhetssenter

 

Fartstid, helse og alder

For å dekke kravet til fartstid må du ha 36 mnd. godkjent fartstid om bord på skip på 15 meter eller mer, hvor minst 6 mnd. er tilknyttet brovakttjeneste, og hvor minst 1 mnd. er opptjent etter at vitnemål er utsted. For mer utfyllende informasjon kontakt Sjøfartsdirektoratet

  • Det er kun Sjøfartsdirektoratet som godkjenner fartstid.
  • Det må fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel og fargesans.